Przepisy normujące czas pracy tymczasowej

Praca tymczasowa to bardzo wygodna forma zatrudniania pracowników. Jest dla firmy mniej kosztowna, gdyż nie wymaga tworzenia stałych stanowisk, a ponadto – świetna dla osób poszukujących elastycznych godzin zatrudnienia. Tym, co ją wyróżnia, jest trójstronność, gdyż opiera się na relacji agencji pośrednictwa pracy, samego pracownika i zlecającego jego zatrudnienie pracodawcy. Taki rodzaj pracy wykonywany jest też jedynie przez okres wskazany przez pracodawcę, a sam pracownik formalnie związany jest biurem, poprzez które świadczy usługi dla firmy zewnętrznej.

Co odróżnia pracę tymczasową od stałego zatrudnienia?

Przede wszystkim charakteryzuje się ona ograniczonym czasem trwania. Zgodnie z art. 2 pkt 3. Ustawy z 09.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (t.j: Dz. U. z 2018 r. poz. 594) pracownik sezonowy może wykonywać obowiązki, które:

  • mają charakter nieciągły (sezonowy, okresowy lub doraźny),
  • nie są możliwe do zrealizowania przez innych pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawcę,
  • wykonywane są za nieobecnego, np. w wyniku urlopu macierzyńskiego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę.

Przez jaki okres można wykonywać pracę tymczasową?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami okres zatrudnienia w charakterze pracownika tymczasowego u jednego pracodawcy nie może przekraczać łącznie 18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy. Oznacza to, że pracownik tymczasowy może podjąć ponowne zatrudnienie w tej samej firmie, jednak nie wcześniej niż po upływie 36 miesięcy. Przepisy te mają zastosowanie także w przypadku, kiedy:

  • pracownik chciałby podjąć zatrudnienie u tego samego pracodawcy w drodze zatrudnienia przez różne agencje,
  • u tego samego pracodawcy zmienia się charakter wykonywania obowiązków/stanowisko,
  • mamy do czynienia z różnymi rodzajami umów: o pracę albo cywilnoprawną.

Jak zatrudnić pracownika tymczasowego z Ukrainy?

W związku z dużym napływem specjalistów z Ukrainy do naszego kraju wiele osób chciałoby skorzystać z ich wiedzy oraz doświadczenia. Zatrudnienie poprzez agencję pośrednictwa pracy to jedno z wielu rozsądnych rozwiązań. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w tej kwestii – zapraszamy do UNIGO – biura pracy tymczasowej z siedzibą w Szczecinie oraz oddziałem w Olsztynie.

Comments are closed.