Monthly Archives: grudzień 2021

Jak uzyskać PESEL dla pracownika z Ukrainy?

Numer PESEL to codzienność w życiu Polaków. Nadawany zaraz po urodzeniu każdemu dziecku, towarzyszy nam podczas załatwiania różnorodnych spraw. Wymagają go urzędy, instytucje, placówki medyczne. Jest jedyny i niepowtarzalny – często podanie go pozwala zastąpić serię i numer dowodu osobistego. Z koniecznością jego posiadania spotyka się też wielu pracowników z zagranicy – w tym zUkrainy. Jak go sprawnie uzyskać?

Czym jest PESEL?

To numer identyfikacyjny przypisany do konkretnej osoby. Składa się z 11 cyfr i zawiera datę...

Read more