Monthly Archives: wrzesień 2021

Edukacja dzieci pracowników z Ukrainy

Mamy połowę września – miesiąca, w którym wszystkie polskie dzieci rozpoczynają kolejny rok nauki w placówkach oświatowych – od pierwszaków po tych, którzy będą za kilka miesięcy zdawali egzamin dojrzałości. Jednak nie tylko małoletni obywatele Polski objęci są obowiązkiem edukacji. Także dzieci cudzoziemców, w tym – wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy mogą korzystać z naszych żłobków, przedszkoli i szkół publicznych.

Podstawa prawna mówiąca o możliwości pobierania nauki przez dzieci cudzoziemców...

Read more