Wszystko o L4 dla pracownika z Ukrainy zatrudnionego w Polsce

Zwolnienie lekarskie, popularnie określane jako L4 to jedna z najczęstszych przyczyn absencji w pracy. Jak się okazuje – biorą je z różnych przyczyn zarówno polscy pracownicy, jak i zatrudnieni w polskich firmach Ukraińcy. Czy jednak udzielanie zwolnień lekarskich odbywa się na takich samych zasadach dla jednych, jak również dla drugich? Co warto o nim wiedzieć?

Kto może uzyskać L4?

Pracownik z Ukrainy, który posiada numer PESEL i jest ubezpieczony w ZUS, ma prawo do zwolnienia lekarskiego na takich samych zasadach jak każdy inny pracownik w Polsce. Oznacza to, że w razie choroby lub urazu może udać się do lekarza i uzyskać zwolnienie L4, które zwalnia go z obowiązku pracy i daje mu prawo do zasiłku chorobowego. Nie ma znaczenia, czy taki dokument zostanie wystawiony na wizycie stacjonarnej, czy podczas konsultacji online.

Jak uzyskać L4?

Procedura ubiegania się o L4 dla Ukraińca jest taka sama jak dla każdego innego pracownika w Polsce:

  • pracownik musi skontaktować się z lekarzem i uzyskać od niego zwolnienie lekarskie,
  • lekarz wystawia zwolnienie w formie elektronicznej i nie trzeba dostarczać go osobiście do pracodawcy,
  • przy wypłacie kolejnego wynagrodzenia pracownik otrzymuje pensję, w której za czas choroby naliczane jest 80% kwoty standardowo wpisanej na umowie.

Ile wynosi zasiłek chorobowy?

Wysokość zasiłku chorobowego dla pracownika z Ukrainy zależy od jego wynagrodzenia i okresu zatrudnienia. Dla osób zatrudnionych na pełen etat na umowę o pracę zwyczajowo jest to 80% wartości wynagrodzenia za przechorowany okres. Dokładne informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej ZUS.

Czy rolnik ubezpieczony w KRUS też może dostać L4?

Pracownik z Ukrainy, który nie ma numeru PESEL, ale jest ubezpieczony w KRUS, również może uzyskać zwolnienie lekarskie. Zasiłek chorobowy przysluguje zarówno rolnikowi, jak i jego małżonkowi czy domownikom. Wypłacany jest za okres co najmniej 30 dni niezdolności do pracy, ale nie dłużej niż przez 180 dni. W przypadku dalszej niezdolności powrotu do obowiązków po tym terminie może być przedłużony nie dalej niż do 360 dni.

Warto przy tym pamiętać, że wykonywanie pracy zarobkowej w okresie orzeczonej niezdolności skutkuje utratą zasiłku. Zasiłek nie przysługuje także osobom, które zdolność do pracy utraciły w wyniku umyślnego działania albo przestępstwa lub wykroczenia.

Jeżeli szukasz rzetelnych pracowników z Ukrainy z kwalifikacjami, skontaktuj się z Unigo. Nasza agencja pracy ma siedzibę w Szczecinie oraz oddział w Olsztynie. Świadczymy kompleksowa obsługę zarówno dla firm, jak i osób poszukujących zatrudnienia. Zadzwoń!

Comments are closed.