Skrócone procedury zatrudniania pracowników z Ukrainy – co warto wiedzieć

Rosyjska agresja na Ukrainę sprawiła, że tysiące ludzi zostało zmuszonych do ucieczki przed wojną. Polska bardzo mocno zaangażowała się w pomoc humanitarną, oferując uchodźcom – w pierwszej kolejności – żywność, pomoc medyczną, ubrania, środki higieniczne oraz zakwaterowanie. Dla części rodzin nasz kraj jest tylko chwilowym przystankiem – inni chcą tu pozostać i ubiegać się o legalizację pobytu oraz podjąć pracę.

Jakie kroki podejmuje polski rząd w kwestii zatrudnienia nowych pracowników z Ukrainy?

Wydaje się, że sprawy związane z zatrudnianiem Ukraińców mieliśmy do tej pory dość jasno określone. Przyjezdni mogli pobrać i wypełnić odpowiednie dokumenty oraz ze spokojem czekać na wydanie odpowiednich zezwoleń. Obecna sytuacja sprawiła, że polski rząd podjął działania mające na celu stworzenie procedur mających maksymalnie uprościć możliwość podjęcia pracy przez osoby uciekające przed konfliktem zbrojnym. Już sam sektor handlowy dysponuje kilkunastoma tysiącami miejsc zatrudnienia.

Co będzie potrzebne, aby uzyskać zatrudnienie w Polsce?

Do tej pory Ukraińcy, którzy chcieli u nas pracować legalnie, musieli wyrobić w polskiej placówce dyplomatycznej na Ukrainie odpowiednie dokumenty. Wiele wskazuje jednak na to, że uchodźcy nie będą musieli posiadać wizy pracowniczej, a jedynie zaświadczenie z granicy oraz zgłoszenie przez pracodawcę do powiatowego urzędu pracy. To ważne, gdyż sama pomoc doraźna jest potrzebna, jednak nie rozwiąże problemu tych, którzy zostaną u nas bez dochodów.

Czy nowelizacja przepisów jest konieczna?

Jak się okazuje – tak. Co prawda obowiązujące prawo definiuje konkretne sytuacje, w których pobyt tymczasowy i legalne zatrudnienie pracownika z Ukrainy idą w parze. Jednak status uchodźców przybywających do naszego kraju jest bardzo różny. Niestety – w większości przypadków uniemożliwia on natychmiastowe zatrudnienie. Wśród takich osób znajdują się m.in. osoby bez wiz czy paszportów biometrycznych oraz ci, którzy złożyli wniosek o status uchodźcy. W tym ostatnim przypadku – jego uzyskanie wyklucza możliwość podjęcia pracy przez minimum sześć miesięcy.

Kiedy jednak sytuacja ustabilizuje się – nieocenioną rolę będą odgrywały biura pośrednictwa pracy, takie jak agencja Unigo ze Szczecina, które, włączając się w proces rekrutacji pracowników, z jednej strony, pomogą znaleźć interesujące ich, godne i odpowiednio płatne zajęcie, a z drugiej – wspomogą pracodawców gotowych dać pracę specjalistom ze Wschodu.

Comments are closed.