Prawa pracowników z Ukrainy

W Polsce pracownikom z Ukrainy przysługuje wiele praw, które muszą być przestrzegane przez przedsiębiorców. Dowiedz się, jak zatrudnić pracowników z Ukrainy i dbać o ich prawa, żeby wszystko odbywało się zgodnie z przepisami.

Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy?

W obliczu dużego zapotrzebowania na osoby chętne do pracy, przedsiębiorcy coraz chętniej przyjmują osoby przyjeżdżające do Polski. Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy? W pierwszej kolejności trzeba upewnić się, że zgłaszające się do pracy osoby mogą legalnie wykonywać swoje obowiązki, czasami konieczne jest uzyskanie zezwolenia. Pracodawca musi też sprawdzić, czy kandydaci mają wystarczające kwalifikacje. Następnie wystarczy zgłosić ich do powiatowego urzędu pracy i zatroszczyć się o zapewnienie odpowiednich warunków zatrudnienia, zgodnych z obowiązującymi przepisami.

Czy Polacy i Ukraińcy mają te same prawa pracownicze?

Aktualnie wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z sytuacją wojenną, mają prawo do legalnej pracy na terytorium naszego kraju. Dla osób, które przybyły przed lutym 2022 i pracowały dotychczas legalnie, nic się nie zmieniło.

Prawa pracowników z Ukrainy nie różnią się od tych obowiązujących Polaków, bez względu na to, czy są oni zatrudniani bezpośrednio, czy mowa o wynajmie pracowników za pośrednictwem agencji pracy dla Ukraińców. Pracodawca musi zapewnić im m.in. bezpieczne i higieniczne warunki pracy, ochronę przed dyskryminacją, równe traktowanie, minimalne wynagrodzenie oraz przerwy i urlopy zgodne z obowiązującymi przepisami.

Umowa, godziny pracy i wynagrodzenie

Z każdym pracownikiem należy podpisać legalną umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną, w zależności od zakresu obowiązków i sposobu ich wykonywania. Umowa powinna być zawarta jeszcze przed przystąpieniem do pracy. Musi ona zawierać dane pracownika i pracodawcy, datę, rodzaj umowy i warunki pracy, w tym miejsce wykonywania obowiązków oraz ustalone wynagrodzenie. Pensja powinna być wypłacana legalnie i terminowo, a wszelkie nadgodziny muszą być udokumentowane i opłacone zgodnie z umową i obowiązującymi przepisami.

Zatrudnienie wykwalifikowanych obywateli Ukrainy bezpośrednio lub przez agencję pośrednictwa pracy, taką jak Unigo z siedzibą w Szczecinie i oddziałem w Olsztynie, może okazać się bardzo korzystnym posunięciem z perspektywy rozwoju firmy. Ważne jest jedynie dopilnowanie, by wszystko odbywało się legalnie i z poszanowaniem wszystkich praw pracowniczych.

Comments are closed.