Outsourcing pracowników z Ukrainy w dobie COVID-19 – najnowsze wytyczne

Pandemia COVID-19 nie odpuszcza. Niestety – chociaż gospodarka działa w miarę normalnie, to nadal odczuwamy skutki chwilowych przestojów w wielu przedsiębiorstwach. Obostrzenia związane z wirusem dotknęły w szczególny sposób osoby, które przybyły do Polski w poszukiwaniu zarobku – w tym pracowników czasowych z Ukrainy. W poniższym tekście przedstawiamy wrześniowe wytyczne dla osób chcących legalnie pozostać na terenie Polski lub niemogących jej opuścić ze względu na zwiększenie liczby zakażeń.

Obowiązujące terminy pobytu w Polsce pracowników ze Wschodu ulegają przedłużeniu

Jak czytamy na stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po terminie odwołania obowiązującego ostatnio stanu (epidemiologicznego bądź epidemii) ulegają:

  • legalne pobyty cudzoziemców, których ważność skończyłaby się podczas trwania wspomnianych stanów,

  • okresy ważności wszelkich dokumentów takich jak karta pobytu, tymczasowe zaświadczenia tożsamości itp. wydawane członkom Wspólnoty Europejskiej, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej oraz dla przebywających z nimi członków ich rodzin,

  • terminy składania dokumentów umożliwiających legalizację pobytu,

  • ważność wydanych zezwoleń na pracę (stałą i sezonową) oraz oświadczeń o zatrudnieniu cudzoziemców.

Przesunięciu ulegają terminy:

  • nakazujące opuszczenie terytorium Polski przez obcokrajowców,

  • dobrowolnego powrotu na podstawie decyzji o zobowiązaniu do tego cudzoziemca.

Zmianie mogą ulec również warunki wykonywania pracy w przypadku skorzystania przez pracodawcę z możliwości, jakie oferuje ustawa antykryzysowa.

Zgody na przedłużenie pobytu pracownikówz Ukrainy i innych państw trzecich

W sytuacji, kiedy pracownik legitymuje się zezwoleniem na pobyt czasowy, wizą krajową, wizą Schengen lub innym krótkoterminowym tytułem pobytowym, a ostatni dzień legalnego pobytu przypada na czas obowiązywania okresu epidemiologicznego lub epidemii – wówczas ulega on przedłużeniu do upływu 30. dnia po terminie odwołania zaistniałego stanu. Takie przedłużenie ważności pobytu nie skutkuje wydaniem nowej naklejki wizowej lub innych dokumentów, a co najważniejsze – następuje z mocy prawa i nie wymaga składania wniosków.

Przedłużenie terminów składania wniosków o pobyt w Polsce

Zarówno Ukraińcy zatrudnieni jako pracownicy tymczasowi, jak i obywatele innych państw spoza Unii Europejskiej mogą składać wnioski np. o przedłużenie pobytu w urzędach wojewódzkich do 30. dnia następującego po odwołaniu ostatnio wprowadzonego stanu. W podobny sposób przedłużeniu ulegają terminy opuszczania terytorium Polski. Stan epidemii lub epidemiologiczny nie wpływa natomiast w żaden sposób na prawa do pobytu na terenie RP obywateli Wspólnoty, EFTA czy Konfederacji Szwajcarskiej.

Jeśli jesteś właścicielem firmy zatrudniającej pracowników ze Wschodu lub potrzebujesz fachowców z Ukrainy do pracy – serdecznie zapraszamy do kontaktu z biurem Unigo.

Comments are closed.