Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w odniesieniu do możliwości podjęcia przez nich pracy w Polsce

W dniu 28 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym. Zwana jest ona w skrócie “specustawą ukraińską”. Prace nad nią zajęły kilka miesięcy. Jej celem jest udoskonalenie zapisów mające na celu polepszenie zarówno sytuacji samych osób ubiegających się o zatrudnienie w naszym kraju, jak i pracodawców. Jakie są jej główne założenia?

Najistotniejsze zapisy nowej “specustawy ukraińskiej”

Nowelizacja ustawy obejmuje wiele zmian. Najważniejsze z nich to:

  • 24 sierpnia 2023 roku automatycznemu przedłużeniu ulegną wszystkie posiadane przez Ukraińców wizy oraz zezwolenia,
  • od 1 kwietnia 2023 Ukraińcy posiadający PESEL ze statusem UKR będą mogli składać wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a także zezwolenia na pracę wymagającą wysokich kwalifikacji (EU Blue Card), jak również prowadzenia działalności gospodarczej,
  • Ukraińcy nadal mają w Polsce wolny dostęp do rynku pracy pod warunkiem legalnego pobytu. Za każdym razem muszą jednak w ciągu 14 dni poinformować o podjęciu zatrudnienia Urząd Pracy,
  • z pomocy nie mogą korzystać obywatele Ukrainy będący pod ochroną czasową na terenie innego niż Polska państwa UE, przyznaną z powodu działań wojennych,
  • Ukraińcy tracą status UKR i ochronę w Polsce w przypadku wyjazdu z naszego kraju na okres powyżej 30 dni,
  • zmiany w specustawie wydłużają większość zwolnień podatkowych oraz ułatwień obowiązujących od 31 stycznia 2022 (PIT i CIT),
  • Uchodźcy podlegający ustawie nadal mogą zadeklarować posiadanie ośrodka interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce po okazaniu pisemnego oświadczenia (tzw. rezydenci podatkowi),
  • pomoc humanitarna dla obywateli Ukrainy otrzymana w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku nadal podlega zwolnieniu od podatku,
  • uchyleniu z dniem 24 sierpnia ulegają również przepisy covidowe.

Agencje pośrednictwa pracy pomagają w załatwianiu wszelkich formalności

Biuraagencje pośrednictwa pracy tymczasowej takie jak Unigo ze Szczecina nadal pomagają specjalistom z Ukrainy w załatwianiu niezbędnych do podjęcia zatrudnienia na terenie Polski formalności. Jednocześnie nadal prowadzimy aktywne rekrutacje, dzięki którym polscy pracodawcy mogą bezpieczne korzystać z doświadczenia pracowników ze Wschodu. Zapraszamy.

Comments are closed.