Majowy wzrost liczby zezwoleń dla Ukraińców na pracę w Polsce

Czy wiek społeczeństwa może mieć wpływ na wzrost liczby cudzoziemców podejmujących pracę w danym kraju? Jak się okazuje – tak. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w Polsce, gdzie starzenie się populacji sprawiło, że rynek zmuszony jest posiłkować się zagraniczną siłą roboczą. W maju 2021 o prawie 40% (w porównaniu z zeszłym rokiem) wzrosła liczba zezwoleń dla Ukraińców na pobyt czasowy. Jeszcze więcej tego typu dokumentów wydano na pobyt długoterminowy oraz na stały.

Ilu Ukraińców zyskało pozwolenia na pobyt stały w naszym kraju?

Jak podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców – aż 12 100 obywateli Ukrainy zyskało w maju pozwolenia na pobyt czasowy, co z pewnością zaowocuje do końca roku podjęciem zatrudnienia. To obrazuje również, że pracownicy ze Wschodu doskonale czują się na naszym rynku pracy i nawet pandemia nie jest w stanie tego zmienić. Dzięki uproszczonemu dostępowi do zarobkowania nie maleje wśród nich chęć poszukiwania dobrze płatnego zajęcia.

Jak pracują w Polsce fachowcy z Ukrainy?

Przede wszystkim są bardzo elastyczni. Dla nich nie stanowi problemu to, że w danej miejscowości brakuje zajęcia dla osób z ich zainteresowaniami czy poziomem kwalifikacji. Często zaczynają od tańszych, gorzej płatnych zajęć w jednym mieście, by za kilka tygodni przenieść się do innej lokalizacji. Podejmują się prac też prac, jakich Polacy unikają bądź nie chcą wykonywać. Największym ułatwieniem dla nich jest uproszczony dostęp do rynku pracy.

Jak pandemia wpłynęła na zmianę systemu zatrudnienia specjalistów z Ukrainy?

Jeszcze przed wybuchem pandemii wielu Ukraińców przyjeżdża do Polski jedynie na krótki czas, aby tu zarobić pieniądze, a następnie wracało, by ponownie wyrobić wizę lub poczekać na powrót ruchu bezwizowego. Zamknięcie granic z powodu Covid-19 zmusiło wielu z nich do legalizacji pobytu w naszym kraju bez przerwy na powrót do ojczyzny. Tym samym najwięcej Ukraińców przybyło do województwa mazowieckiego, bo niemal 2000, w następnej kolejności uplasowali się ci, którzy przybyli do dolnośląskiego, wielkopolskiego, małopolskiego i śląskiego. Najmniej pracowników z Ukrainy zyskało województwo podkarpackie.

Jakie są rokowania na przyszłość?

Co roku zezwoleń na pracę dla Ukraińców jest coraz więcej. Przybywa pracodawców, którzy doceniają ich wiedzę, doświadczenie i ogromną pracowitość. O wiele łatwiej uzyskać pozwolenie na pobyt długoterminowy lub stały tym, którzy przebywali już w Polsce kilka lat albo zawarli małżeństwo z obywatelem lub obywatelką naszego kraju. Nieocenioną pomocą w znalezieniu zatrudnienia dla nowoprzybyłych Ukraińców są licencjonowane agencje pośrednictwa pracy, takie jak Unigo ze Szczecina. Również pracodawcy chcący skorzystać na outsourcingu pracowniczym właśnie tam powinni szukać przyszłych podwładnych.

Comments are closed.