Jak uzyskać PESEL dla pracownika z Ukrainy?

Numer PESEL to codzienność w życiu Polaków. Nadawany zaraz po urodzeniu każdemu dziecku, towarzyszy nam podczas załatwiania różnorodnych spraw. Wymagają go urzędy, instytucje, placówki medyczne. Jest jedyny i niepowtarzalny – często podanie go pozwala zastąpić serię i numer dowodu osobistego. Z koniecznością jego posiadania spotyka się też wielu pracowników z zagranicy – w tym zUkrainy. Jak go sprawnie uzyskać?

Czym jest PESEL?

To numer identyfikacyjny przypisany do konkretnej osoby. Składa się z 11 cyfr i zawiera datę urodzenia, numer porządkowy, płeć oraz liczbę kontrolną. Nadawany jest osobom fizycznym, będącym podatnikami i nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Posiadanie numeru PESEL umożliwia załatwienie:

  • spraw urzędowych, np. ślubu,
  • rozliczenie z fiskusem,
  • założenie konta bankowego, wzięcie pożyczki, zaciągnięcie kredytu,
  • podpisanie umowy o pracę,
  • założenie jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • skorzystanie z opieki medycznej.

Automatyczne nadanie numeru PESEL

W kilku sytuacjach numer PESEL można nadać automatycznie. Dzieje się tak w przypadku:

  • sporządzenia aktu urodzenia dziecka, które przyszło na świat w Polsce,
  • dokonania zameldowania na pobyt stały lub czasowy,
  • złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, np. dla obywateli Polski mieszkających za granicą,
  • ubiegania się o wydanie paszportu w konsulacie przez obywatela Polski nieposiadającego nadanego numeru PESEL.

PESEL dla pracownika ze Wschodu – zmiany w prawie

Od 2018 roku numer PESEL był przyznawany cudzoziemcowi automatycznie na podstawie dopełnienia obowiązku meldunkowego dla osób, które chcą pozostać na terenie Polski przez ponad 30 dni. 1 czerwca 2021 roku weszła w życie zmiana, w myśl której urzędy mogą nadać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek, np. do celów podatkowych. To z kolei pozwala im na korzystanie z systemu podatki.gov.pl i usługi Twój e-PIT.

Jeżeli myślisz nad zatrudnieniem specjalistów zUkrainy albo Mołdawii lub innych krajów Wschodu i obawiasz się związanych z tym formalności – możesz skorzystać z agencji pracy tymczasowej, takiej jak Unigo ze Szczecina. Chętnie pomożemy Ci sprawnie przeprowadzić rekrutację i skompletować niezbędne dokumenty.

Comments are closed.